הארנונה היא מס עירוני שגובה הרשות מתושביה, ומשמש לצרכי מתן שירות לתושב ותחזוקה, החל משירותי ניקיון, תאורה, תחזוקת מערכות ביוב, גינון וטיפוח העיר, וכלה בשירותי חינוך ותרבות. עלות הארנונה העירונית נקבעת על פי מצבה הסוציואקונומי של העיר, תוך חלוקה לרובעים פנימיים בתוך העיר ותמחור על פי דרגות, כאשר העלות נקבעת עלפי מטר מרובע בנוי.

משמעות הדבר היא כי בעלי בתים ודירות זוכים לשלם ארנונה ביחס ישיר לגודל הנכס הבנוי אשר ברשותם.

גם הנחות בארנונה הניתנות על פרמטרים קבועים מראש (נשים חד הוריות, קשישים, נכים, נפגעי פעולות איבה ונזקקים על פי מבחן הכנסה), מוגבלות לנכסים עד לגודל מוגדר וקבוע בחוק, כאשר חריגה מגודל זה תזכה בהנחת ארנונה על החלק היחסי בלבד.

כיצד נקבע גודל הדירה לצורך תשלום ארנונה?

ככלל, כל נכס בנוי בשטח הרשות נבנה על פי היתרי בניה ותכניות מאושרות, ועם סיום הבנייה כחלק מן התהליך לקבלת אישור אכלוס מדווח הקבלן לעירייה וכפוף לביקורת מהנדס העיר, תוך רישום כל נכס, גודלו ובעליו במשרדי הרשות המקומית.

יחד עם זאת, ייתכנו כשלים וטעויות בדיווח הראשוני, שינויים בנכס שיבוצעו לאורך השנים, וכתוצאה מכך תחשיבי ארנונה שגויים.

בין אם מדובר בתחשיב ארנונה אשר עומד לזכות או לחובת התושב, לתושב ישנו אינטרס לתיקון הטעות ולתשלום מס אמת. סגירת מרפסת, סגירת חנייה, הקמת יחידת דיור בגינה- כל אלו מגדילים את שטח הנכס, ובמקרה של אי דיווח מסתכן התושב בחיוב רטרואקטיבי, גם שנים רבות אחורנית, עם תיקון הרישום בפועל. כאשר הטעות היא הפוכה- חיוב עודף לטובת הרשות- בוודאי ובוודאי שנכון לפנות, לערער ולהוכיח באמצעות מדידה מקצועית של הנכס את הפערים האמורים.

מתי נדרשת מדידת נכס לצרכי תחשיב ארנונה?

מרבית האנשים מסתכלים על חשבון הארנונה כעובדה מוגמרת ואינם נותנים את הדעת על החיוב, למרות שמדובר בחיוב שאינו מבוטל כלל בהוצאות תחזוקת הבית.

מספר מקרים בהם ניתן לזהות חיוב שאינו תואם לגודל הנכס, ונדרשת בדיקה ומדידה שלו:

  • פערים בין המידע הרשום בטאבו לחשבון הארנונה- נסח טאבו הוא המידע המופיע אודות הנכס במנהל מקרקעי ישראל. במסמך מצוין גם גודל הנכס. כאשר קיים פער משמעותי בין השניים מומלץ להזמין מודד נכסים מוסמך לביצוע מדידה מקצועית של הנכס. חשוב לציין כי פער קטן ייתכן, ואינו מאותת בהכרח על טעות, שכן בתחשיבי הארנונה ניתן גם ביטוי לשטחים משותפים במבנה, על פי החלטת הרשות.
  • שינויים בנכס- לאחר בניה, הריסה או כל שינוי בנכס.
  • גידול בתשלומים- גידול בתשלומי הארנונה על בסיס שינויים בגודל הנכס. מאחר ודירות אינן נוטות לגדול, גידול כזה עשוי להצביע על טעות ברישומי הרשות, או ביצוע סקר נכסים וקביעה מחודשת של גודל הנכס.

מהו סקר נכסים?

סקר נכסים הוא תהליך שמבצעות רשויות מעת לעת, לרוב מדי מספר שנים, במטרה להבטיח תשלום מס אמת של התושבים בגין כלל הנכסים אשר בשטחה. הסקר מתבצע באמצעות מדידות אוויריות חיצוניות, בחינת מסמכים ותכניות ובמקרה הצורך מדידה פנימית. במידה ולאחר ביצוע סקר נכסים ברשות חל גידול בשטח הדירה ברישומים, מומלץ לא להסתמך על הבדיקה הקולקטיבית של הרשות, ולהסתייע במודד מוסמך באופן פרטי.

מדידה פרטית של שטח דירה ומשמעותה

הזמנה של מודד מוסמך תביא הן לחישוב מדויק של השטח, ותספק מסמך רשמי וקביל במשרדי הרשות, כמו גם בערכאות משפטיות במקרה הצורך.